Actual, current vs present?

  Bài viết hay nhất1
Chúng ta vẫn thường hay lẫn lộn nhiều nhất giữa actual và current. Vậy dùng thế nào là phù hợp nhất?

1/ Actual:

- Chỉ sự thật hoặc chính xác sự việc. Nó không có nghĩa hiện tại như current hay present.

2/ Present:

- Sự việc đang tồn tại và diễn ra

3/ Current:

- Cũng giống như present, current cũng dùng cho sự việc đang tồn tại và xảy ra nhưng chỉ trong tình hình huống tạm thời.

Lưu ý:

- Actually không mang nghĩa hiện tại, không phải "at the present time".
  Thay vào đó, ta dùng currently, at present hoặc at the moment.
Bạn không có quyền trả lời bài viết