Hiệu ứng ảnh mờ

  Bài viết hay nhất1
HTML:


<img src=http://farm1.staticflickr.com/114/271078402_ad78f9dc4b.jpg alt="Pakistani Woman"><img src=http://farm1.staticflickr.com/114/271078402_ad78f9dc4b.jpg alt="Pakistani Woman" class=blur>
<svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<filter id="blur">
<feGaussianBlur stdDeviation="3" />
</filter>
</svg>CSS:

body { background: #000; }
img { width:367; height:459px; }
img.blur {
filter: url(#blur);
filter: blur(3px);
filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Blur(PixelRadius='3');
transition: 1s;
}
img.blur:hover {
filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Blur(PixelRadius='0');
filter: blur(0px);
}
Bạn không có quyền trả lời bài viết