[Từ vựng theo chủ đề] Sự cuốn hút về ngoại hình

  Bài viết hay nhất1
1/ Adonis BrE /əˈdəʊnɪs/ ; NAmE /əˈdoʊnɪs/ (Noun): (Người phụ nữ trẻ) cực kỳ cuốn hút
Bạn không có quyền trả lời bài viết