Dùng Above or over?

  Bài viết hay nhất1
Chúng ta thường hay nhầm lẫn giữa above và over vì sự tương đồng về nghĩa của chúng. Nhưng bên cạnh những điểm giống nhau thì above và over cũng có những khác biệt mà chúng ta nên lưu ý để sử dụng từ thích hợp hơn.

Về nghĩa: 


1/ Cả ABOVE & OVER đều dùng để mô tả về vị trí "ở trên".

Ví dụ: They build a new room above/ over the garage.

2/ Cả 2 đều có nghĩa "hơn".


ABOVE

- Dùng chỉ một sự liên quan của sự vật ở vị trí cố định hoặc thấp nhất.

=> 2,000 feet above sea level.

=> Temperatures will not rise above zero tonight.

OVER

- Chỉ sự di chuyển ( từ một nơi này sang nơi khác của sự vật)

- Nó cũng có nghĩa là "che, đậy"

=> He put a blanket over the sleeping child.

- Dùng với số, tuổi tác, tiền bạc và thời gian.
Bạn không có quyền trả lời bài viết